Tarieven en voorwaarden

Voor vioollessen bestaat een cursusjaar bestaat uit 36 lesweken van september tot en met juni en tenminste één voorspeelgelegenheid per seizoen. Binnen deze lessenreeks zullen regelmatig groepslessen worden georganiseerd, ingedeeld op leeftijd/niveau. In die lessen werken we gezamenlijk op speelse wijze aan techniek, theorie en samenspel. 

 

Voor cursusjaar 21/22  gelden de volgende tarieven en kunnen desgewenst in twee of vier termijnen worden voldaan:

 

Wekelijks  regulier 

  • Wekelijks 30 minuten les        864 euro per jaar (€ 24, - per les)

  • Wekelijks 45 minuten les        1296 per jaar (€ 36 per les)

  • welkelijks 60 minuten les.      1728 per jaar (€ 48 per les)

 

Daarnaast kun je kiezen voor de meer vrijblijvende losse leskaarten en per keer een afspraak maken. 

  • Leskaart 5 lessen 30 minuten  € 142,50 (€ 28,50 per les)

  • Leskaart 5 lessen 45 minuten € 213,75 (€ 42,75 per les)

  • Leskaart 5 lessen 60 minuten € 285 (€ 57 per les).

 

 leerlingen van 21 jaar en ouder betalen 21 % btw op het lesgeld.

* Leskaarten zijn één seizoen geldig​. Een leskaartles kan tot 24 uur vantevoren kosteloos worden afgezegd

 

Lees ook even de voorwaarden hieronder:

Opzegtermijn

Je kunt de lessen opzeggen per vooraf afgesproken betalingstermijn.

Gelieve dit 4 weken van tevoren te melden. Dit geldt niet voor leskaartleerlingen. Zij

kunnen te allen tijde stoppen met de lessen. Er wordt echter geen restitutie verleend

indien de leskaart niet volledig is benut.

 

Kortingen

Bij het in één keer voldoen van een heel jaar cursusgeld geldt een korting van

5%.  Bij tussentijds stoppen of verkorten van de lesduur kan  geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 

De korting geldt niet voor leskaarten.

 

Afwezigheid docent

Als de les uitvalt vanwege ziekte van de docent, zal de les zo mogelijk op een ander

tijdstip worden ingehaald of er zal voor een vervanger worden gezorgd. Mocht dit niet

lukken, wordt vanaf de derde keer ziekteverzuim restitutie verleend. Bij ziekte van de docent wordt met leskaartleerlingen atijd een andere afspraak gemaakt.  

Uitval van de les met andere redenen dan ziekte (bijvoorbeeld concerten) worden altijd ingehaald, of er wordt

een vervangende docent geregeld. Mocht dat niet lukken, wordt restitutie van het

lesgeld van de gemiste les verleend.

 

Afwezigheid leerling

Bij afwezigheid  van de leerling  om welke reden dan ook geldt geen verplichting tot inhalen van de les of restitutie van lesgeld.

©strijkgoed