Tarieven en voorwaarden

Een cursusjaar bestaat uit 36 lesweken van september tot en met juni en tenminste één voorspeelgelegenheid per seizoen.

Elke eerste les van elke maand is een groepsles, ingedeeld op leeftijd/niveau. In die lessen werken we gezamenlijk op speelse wijze aan techniek, theorie en samenspel. 

 

Per cursusjaar gelden de volgende tarieven en kunnen desgewenst in twee of vier termijnen worden voldaan:

 

Wekelijks  regulier 

 30 minuten                                        € 810  

 45 minuten                                         € 1215  

 60 minuten                                        € 1620 

     

Kleutervioolcursus 10 lessen        € 200 

 

5 lessen kaart                                    € 137,50 (30 minuten  per les)

                                                            € 206,25 (45 minuten per les)

                                                            € 275 (60 minuten per  les)  

       

                                                                                                                                            

• leerlingen van 21 jaar en ouder betalen 21 % btw op het lesgeld.

* Leskaarten zijn één seizoen geldig​. Een leskaartles kan tot 24 uur vantevoren kosteloos worden afgezegd

* lees ook even de voorwaarden hieronder:

Opzegtermijn

Je kunt de lessen opzeggen per  vooraf afgesproken betalingstermijn.

Gelieve dit 4 weken van tevoren te melden. Dit geldt niet voor leskaartleerlingen. Zij

kunnen te allen tijde stoppen met de lessen. Er wordt echter geen restitutie verleend

indien de leskaart niet volledig is benut.

 

Kortingen

Bij het in één keer voldoen van een heel jaar cursusgeld geldt een korting van

5%.  Bij tussentijds stoppen of verkorten van de lesduur kan  geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 

De korting geldt niet voor leskaarten.

 

Afwezigheid docent

Als de les uitvalt vanwege ziekte van de docent, zal de les zo mogelijk op een ander

tijdstip worden ingehaald of er zal voor een vervanger worden gezorgd. Mocht dit niet

lukken, wordt vanaf de derde keer ziekteverzuim restitutie verleend. Bij ziekte van de docent wordt met leskaartleerlingen atijd een andere afspraak gemaakt.  

Uitval van de les met andere redenen dan ziekte (bijvoorbeeld concerten) worden altijd ingehaald, of er wordt

een vervangende docent geregeld. Mocht dat niet lukken, wordt restitutie van het

lesgeld van de gemiste les verleend.

 

Afwezigheid leerling

Bij afwezigheid  van de leerling  om welke reden dan ook geldt geen verplichting tot inhalen van de les of restitutie van lesgeld.

©strijkgoed